„A feltámadás valósága. Teológia és természettudományok össze tudnak-e fogni az eszkatológiai témak értelmes megvitatására?“, in: Fekete Károly, Kustár Zoltán u. Kovács Ábrahám (Hg.), Átjárható Határok, FS Botond Gaál, Acta Theologica Debrecinensis 2, Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2011, 535-551.