a. „Persoana. Persoana deschisä relatiilor cu alte persoane si functia. Criza antropologiei in sec. XX. (Person, öffentliche Person und Amt. Die Krise der Anthropologie im 20. Jahrhundert)“, in: Teologie si Vista. Revista de Gandire si Spiritualitate, Seie Noua IV (LXX) 8-10 (1994), 38-46.

In cele mai multe rezumate, articole de dictionar si enciclopedii de cu vinte, cu privire la termenul „persoanâ” se constata câ ru van tai grec prósopcm (fata) si cuvântul latin persona indica masca — prin intermediul câreia actorul vorbeste— si cà „aotorul”care însâ poartâ masca si rolul pe care il joacà” pot fi cuprinse in expresie. Prin urmare este vorba de o relatie ìntre individui concret (actorul), tipi-zarea conform rolului (prin masca) si acordul ìntr-un cadru deschis al asteptàrii (rolul).

 

b. „Persoana si relatiile inter-personale. Criza antropologiei in sec. XX.“, in: Altarul Banatului, Anul VIII (XLVII), serie noua, nr. 10-12 (octombrie-decembrie 1997), 46-52; deutsch in: Fundatia Academica ‚Petre Andrei – Universitatea – Anuar, Tomul VII, Iasi: Stiinte socio-umane, Editura, 1997, 26-36.